4.2.1 Utredninger generelt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Med utredninger menes her en grundig undersøkelse av temaer som kan bidra til program for bygningsmessige tiltak.

Behovet for utredninger, analyser m.m. vil variere. Tidspunkt for når behovet melder seg vil også variere. Avgrensing og presisering av tema må defineres av oppdragsgiver/ byggherre.


Hovedformålet er å bistå oppdragsgiveren i beslutningsprosessen. Typiske veivalg kan være å løse et arealbehov ved ett av følgende alternativer, eller en kombinasjon av disse

  • Mer effektiv utnyttelse av eksisterende lokaler
  • Ombygging/ utvidelse av eksisterende lokaler
  • Flytting til andre eksisterende lokaler, evt. med ombygging av disse
  • Nybygg og flytting av virksomheten

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no