3.8.7 Dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Dokumentasjon utarbeides iht.SAK10 §5-5


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Partenes ansvar for at det foreligger dokumentasjonen er beskrevet i pkt. 3.8.5.6 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no