7.4.6.5 Dokumentere utført tverrfaglig kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal dokumentere utført kvalitetssikring og foreslå korrigerende og avbøtende tiltak ved avvik fra prosjektets forutsetninger.


Utført tverrfaglig kvalitetssikring sikres ved

  • Dokumentasjon i form av referater
  • Dokumentasjon i kvalitetssystem, kopi av kontrollerte dokumenter
  • Forslag til tiltak i denne eller neste fase for å rette opp feil og mangler

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no