3.8.8 Mulige tilleggsoppgaver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig søker skal etter avtale med oppdragsgiver utarbeide diverse søknader til andre myndigheter knyttet til tiltaket.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Rollen som Ansvarlig søker kan med fordel kombineres med rollen som Prosjekteringsleder og evt. som Kvalitetsansvarlig for oppdraget. Dette vil bidra til å samle administrative oppgaver og ressurser i tiltaket og gi et bedre innblikk i prosjektet og en bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no