1.8.2 Ansvar ift. PBL

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten har normalt følgende ansvarsbelagte oppgaver ift. plan- og bygningsloven i et byggeprosjekt:

  • Ansvarlig søker (SØK)
  • Ansvarlig prosjekterende (PRO)
  • Ansvarlig kontrollerende (KTR)

Krav til kompetanse defineres av Direktoratet for byggkvalitet.
Se veileder til byggesak (SAK10) kap.11

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Oppgaven som SØK og PRO kan kombineres med PRL som ikke er en ansvarsbelagt oppgave. Dette er mest aktuelt i mindre prosjekter.

Oppgaven som SØK og PRO kan kombineres med oppgaven som KTR i utførelsesfasen i prosjekter. Dette kan være hensiktsmessig mindre prosjekter.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no