3.9.5.2 Skisseprosjektfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordintor skal sammenstille BIM-modell i skisseoprosjektfasen.


BIM-koordinator sammenstiller en geometrisk modell som skal kunne vise

  • Planlagt masseoppbygging på tomten
  • Forslag til hovedaksesystem og hovedbæresystem
  • Posisjon for yttervegger, dekker og tak
  • Innpassing og avgrensing av overordnede arealer (leiligheter, avdelinger o.l.)
  • Plassering av tekniske rom og føringsveier
  • Grunnlag for visualisering og masseanalyser

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 48-020 Sjekkliste BIM

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no