6.4.8.4 Tilrettelegge for tilbudsforespørsel

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal tilrettelegge forprosjekt som underlag for tilbudsforespørsel.

Omfang av ytelsen avtales med oppdrsgsgiver.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no