6.6.6.4 Tverrfaglig kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal gjennomføre kvalitetssikring med andre arkitekturdisipliner, rådgivende ingeniører og spesialister.


Det skal utarbeides dokumentasjon fra prosjektgransking i tverrfaglige møter.

Dokumentasjon kan være i form av egenerklæringer, referat fra faginterne eller tverrfaglige prosjektgranskninger, sjekklister, rettede tegninger oa.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
- 41-031 Grensesnittmatrise prosjektering

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no