6.6.7 Dokumentasjon av detaljprosjektet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Dokumentasjon skal utarbeides i form av tegninget, modell, tekst oa. Punkt 6.6.7.1 gjelder dokumentasjon ved søknad om igangsettingstillatelse. De øvrige punktene gjelder det samlede detaljprosjektet

Omfanget av dokumentasjon avhenger av oppdragets art, størrelse og gjennomføringsmodell. Rammene for omfanget av dokumentasjon bør derfor fremgå av kontrakten. For fremstillingsmåte, koding, merking etc. henviser vi til Standard Norges ulike spesifikasjoner. Dokumentasjonen kan ha flere formater og former.

Punktene 6.6.7.2 osv. beskriver presentasjon av selve detaljprosjektet.

Underlag for prisforespørsler og kontrahering er beskrevet i kapittel 6.6.9.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no