7.2.6.4 Dokumentere utført kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Dokumentere at nødvendig kvalitetsikring har funnet sted og foreslå korrigerende og avbøtende tiltak ved avvik fra forutsetninger.


Arkitekten skal

  • Utarbeide sammendrag av utfylt kvalitetsplan i MAKS10 eller annet egnet kvalitetssystem
  • Redegjøre for hvordan avvik eller misforhold i prosjektet og prosjektmaterialet kan fanges opp senere i prosjekteringsprosessen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10

38-01 Kvalitetsplan

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no