8.2.3.1 Arkitektonisk utforming og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal finne forutsetninger for å løse oppdraget i byggeprogram, lovverk og andre relevante kilder og formulere egne målsettinger for sitt bidrag til å løse oppdraget.


Arkitekten skal

  • Gjennomgå foreliggende reguleringsplan med bestemmelser og situasjonsplan for å vurdere forhold som berøres av byggherrekrav, lover og forskrifter.

 

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no