3.2.3.2 Program og andre forutsetninger i oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal påse at prosjektets styrende dokumenter er klart definert og følges opp i prosjektet.


Prosjektleder skal

  • Sette seg inn i Oppdragsgivers program og styrende dokumenter 
  • Om nødvendig bidra til å utdype og supplere disse
  • Påse at privatrettslige forhold ivaretas
  • Påse at det foreligger prosjektplaner
  • Engasjere aktuelle aktører for å gjennomføre prosjektet og etablere kontrakter med disse
  • Påse at disse setter seg inn i og følger Oppdragsgivers styrende forutsetninger

Påse at prosjektutviklingen skjer iht. byggeprogram og andre styrende dokumenter omtalt i kapittel 3.2.4 og 3.2.5. Med dette menes romprogram- byggeprogram, skisse til fremdriftsplan, foreløpig beslutnings- og fremdriftsplan, kart, tegninger, oversikt over eierforhold og reguleringsplan m.m.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no