7.4.8.1 Illustrasjoner for ulike formål

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Tilleggsytelser skal avtales med Oppdragsgiver.

Eksempler

  • Supplerende illustrasjoner etter oppdragsgivers behov
  • Illustrasjoner tilpasset potensielle leietakere
  • Modell av det foreslåtte interiøret eller spesielle rom

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no