3.2.1.5 Partenes ansvar for sikkerhetsarbeid

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdragsgiver kan delegere ansvar for SHA- arbeid til Prosjektleder.


Byggherreforskriften pålegger Oppdragsgiver ansvar for planlegging og gjennomføring av SHA-arbeid knyttet til prosjektet og for at dette dokumenteres. 

Prosjektleder kan ivareta disse forpliktelsene overfor brukerne og ha ansvar for at dette utføres på en tilfredsstillende måte.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no