3.7.5.6 Avslutning av oppdraget og ferdigattest

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal bidra til å avklare tidspunkt for ferdigstilling, tidspunkt søknad om ferdigattest og overlevering av Sluttdokumentasjon.

PRL har ansvar for å ivareta Oppdragsgivers interesser forhold til utførelsen ved avslutning av oppdraget og fremskaffe dokumentasjon for de utførte arbeidene til Ansvarlig søker.

PRL skal legge til rette for oppdragsgivers overtagelse.


PRL skal

  • Lede og koordinere arbeidet med sluttoppgjør for de prosjekterende og koordinere de prosjekterendes deltakelse i overtakelsesforretning
  • Bidra til å legge til rette for ferdig- og garatibefaringer etc. som beskrevet i kap. 6.9
  • Avklare med SØK, PRO og UTF hvem som utarbeider, samler og redigerer Sluttdokumentasjonen (FDV og Som bygget)
  • Bidra til å fremskaffe sluttdokumentasjonen fra Ansvarlige foretak i prosjektet.

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no