6.2.6.5 Dokumentasjon av utført kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal dokumentere at kvalitetsikring har funnet sted og foreslå korrigerende og avbøtende tiltak ved avvik fra forutsetninger.


Arkitekten skal

  • Dokumentere sammendrag av utfylt kvalitetsplan, i MAKS eller annet ks-system
  • Redegjøre for hvordan avvik fra prosjektforutsetninger og myndighetskrav eller misforhold som er avdekket  i prosjektet og prosjektmaterialet kan fanges opp senere i prosjekteringsprosessen.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS;
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no