6.2.9.1 Formål med forespørselen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Benytte skisseprosjekt som grunnlag for å kontrahere utførende i totalentreprise eller samspillsentreprise.


Arkitekten skal

  • Supplere prosjektmaterialet slik at det kan benyttes som grunnlag for kontrakt og utførelse av totalentreprise eller samspillskontrakt
  • Utarbeide nødvendige dokumenter i tillegg til skisseprosjektmaterialet og delta i evaluerings- og kontraheringsprosessen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no