6.6.9.3 Bistand ved innhenting av tilbud

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Tilrettelegge anbudsprosessen på vegne av Oppdragsgiver


Oppgaven omfatter;

  • Utlysing av anbudsforespørselen
  • Anbudsbefaringer
  • Utsendelse av dokumenter for innhenting av anbud.
  • Mottak og registrering av innkomne anbud og utarbeidelse av anbudsprotokoll
  • Utarbeiding av anbudsinnstilling med kontrollregning, evaluering av forbehold, merknader og manglende prissetting.
  • Skjematisk sammenstilling av foreliggende anbud.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no