3.2.3.1 Arkitektonisk utforming og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal påse at arkitektonisk utforming og funksjonalitet blir ivaretatt av de ansvarlige partene i prosjektet og oppfordre til at krav, ambisjoner og målsettinger formuleres skriftlig og kan etterprøves.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no