8.2.5.8 Faglig samarbeid og ansvarsdeling

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal avklare behov for å engasjere spesialkompetanse i skisseprosjektfasen, engasjere slik kompetanse om dette inngår i egen kontrakt, eller be oppdragsgiver engasjere slik kompetanse om behovet ligger utenfor eget kontrakstområde.


Arkitekten skal

  • Delta i tverrfaglig prosjektutvikling
  • Bidra til avklaringer rundt grunnforhold, klimatiske og energimessige premisser, konsepter knyttet til tilgang for brannslukking og sikkerhet  etc. (er eksempler på fagbidrag i en tidlig fase med avgjørende betydning for prosjektets utvikling).

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Møtedeltakelsen kan i denne fasen differensieres og begrenses for å være målrettet. Faglige bidrag kan komme i form av skisser, premissnotater og bidrag til å avklare prinsipp.

MAKS10
43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
43-022 Momentliste prosjektforutsetninger
41-031 Grensesnittmatrise prosjektering

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no