7.2.8.1 Programmering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Om det ikke foreligger tilstrekkelig detaljerte grunnlagsdokumenter kan disse oppgavene utføres som tilleggsoppdrag i skisseprosjektfasen.


Tilleggsoppdrag kan omfatte

  • Virksomhetsbeskrivelse og oppmåling av det aktuelle lokalet
  • Bearbeiding og utdyping av byggeprogram med vurdering av rom- og funksjonskrav
  • Forslag til organisering av det videre arbeid med innredningsoppdraget
  • Evt. fremskaffe tegningsgrunnlag for det aktuelle lokalet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

AY10

Kapittel 4.2 Utredninger

Kapittel 4.4 Beslutningsunderlag

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no