3.8.3.2 Bindeledd mellom kommunen og tiltaket

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Påse at alle deler av tiltaket er belagt med ansvar og at det erklæres ansvar for alle ansvarsområder gjennom hele prosessen.

Utarbeide dokumentplan og fremdriftsplan for de ulike stadiene i søkeprosessen.


Ansvarlig søker skal

  • Påse at de involverte partene definerer sine ansvarsområder, utarbeider grensesnittmatriser og underlag for erklæring om ansvarsrett for egne arbeidsoppgaver
  • Utarbeide gjennomføringsplan og holde den oppdatert gjennom hele søkeprosessen

Utarbeide planer og oversikt over nødvendig

  • Kontakt med myndigheter, naboer og andre høringsinstanser
  • Fremdrift og beslutninger
  • Tid for utarbeiding av søknader
  • Omfang av dokumentasjon i søknadene
  • Behov for særskilte utredninger og vedlegg for å belyse saken

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 28-012 Varslingsregler i NS8401
- 41-022 Prosjektorganisasjon internt
- 41-031 Grensesnittmatrise prosjektering
- 41-041 Grensesnittmatrise utførelse
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

Kommunen skal i forhåndskonferansen stille krav til hvilke temaer som må belyses.

I praksis viser det seg at behov for ytterligere dokumentasjon først avklares ved innsending av søknad.  

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no