7.2.7.4 Tegninger og annen dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides tegninger digitale eller analoge tegninger av skisseprosjektet i egnet målestokk og med et detaljeringsnivå som viser innredningens viktigste elementer.


Det skal utarbeides

  • Møbleringsplaner
  • Snittegninger
  • Tegninger med oppriss av innredning
  • Oppsett med farge- og materialforslag

Perspektivtegninger, illustrsjoner og fotomontasjer og analyser etc. utarbeides etter nærmere avtale.

Tegninger og illustrasjoner skal utarbeides i hensiktsmessig målestokk.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

AY10; 6.2.5.1 Hovedkonsept og arkitektoniske holdninger

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no