3.6.2.3 Organisering av arbeidet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinator skal bidra til å etablere samarbeid og aktuelle fellesrutiner mellom partene og forståelse av egen rolle.


Om organisering

  • Ansvar defineres av lovverk med forskrifter
  • Oppdrag defineres av avtale og mandat
  • SHA-koordinator samarbeider med prosjektledelse, ansvarlig søker, og oppdragsansvarlig leder for de ulike fagene

Om møter

  • Skolering i oppstartmøte for prosjektering
  • Formidling i oppstartmøte utførelse
  • SHA-spørsmål skal behandles i alle prosjekteringsmøter

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
-Kvalitetsplan
- 41-031  Grensesnittmatrise prosjektering
- 41-041 Grensesnittmatrise utførelse
- 31-012 Oppgave over foretak og ansvarsområder, adresser m.v.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no