6.8.1 Formål med utførelsesfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten har oppgaven med å påse at utførelsen blir som prosjektert, bidra til å løse prosjekteringsmessige spørsmål som dukker opp, foretak nødvendig omprosjektering og evt. endringer i søknader, samt forberede utarbeiding av sluttdokumentasjon.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Formål med utførelsesfasen

Dette kapitlet omfatter ytelser som løper gjennom byggeperioden fram til ferdigstillelse.

Uansett gjennomføringsmodell må man legge til rette for en smidig prosess og logistikk på byggeplassen, plassering av riggområde, inndeling i områder og faser, optimalisering av arbeidsprosessen, etablering av gode rekkefølger i leveranser, hensiktsmessige lagringsplasser og smidige arbeidsrutiner med færrest mulige avbrudd og gjentakelser.

Ledelsen for de utførendes vil ha ansvar for å sikre at alt er tilrettelagt og problemer knyttet til det prosjekterte materialet er løst før de får konsekvenser for byggeplassen.

Arkitektens bidrag i utførelsesfasen som SØK, PRO og som en viktig kunnskapsbærer bør avklares i hvert enkelt prosjekt

Fasen beskrives i forhold til oppgaver knyttet til prosjekteringsoppdrag. Her er (byggherrestyrte) utførelsesentrepriser lagt til grunn.

Arkitekten skal overvåke at utførelsen blir iht. den godkjente rammetillatelsen, produksjonsunderlaget og inngåtte avtaler. Bidra til en smidig utførelse av tiltaket.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no