8.6.5.2 Landskapsplan med plassering av elementer

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utvikle nødvendige løsninger på detaljnivå knyttet til adkomst, trafikkforhold og kommunaltekniske anlegg i samarbeid med geotekniker og andre rådgivere.


Arkitekten skal

  • Sikre forskriftsmessige adkomstforhold, parkeringsløsninger og løsninger for service- og nyttetrafikk
  • Sikre at detaljløsninger for adkomst og uteområder tilfredsstiller evt. krav om universell utforming iht. TEK10

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no