8.2.8.1 Programmering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal forestå supplering og utdyping av oppdragsgivers dokumenter.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Om det ikke foreligger tilstrekkelig detaljerte grunnlagsdokumenter kan disse oppgavene utføres som tilleggsoppdrag i skisseprosjektfasen:

Virksomhetsbeskrivelse og oppmåling av den aktuelle eiendommen

Bearbeide og utdyping av byggeprogram med vurdering av areal- rom og funksjonskrav

Forslag til organisering av det videre arbeid med tiltaket

Fremskaffe kart, reguleringsplaner, tinglyste avtaler etc. knyttet til den aktuelle eiendommen

Utarbeide byggherrespesifiserte miljøkrav

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no