3.7.4.2 Samarbeide med ansvarlig prosjekterende PRO

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal samarbeide med de ansvarlig prosjekterende om premisser, informasjon og nødvendig dokumentasjon som er av betydning for prosjektering og søkeprosess.


PRL skal

  • Samordne arbeider som utføres av de ansvarlig prosjekterende
  • Avklare områder for tverrfaglig prosjektering
  • Lede, dokumentere og sammenfatte den tverrfaglige kvalitetssikringen
  • Koordinere de ulike faglige disiplinenes løsningsforslag
  • Påse at faglig ledelse og koordinering mellom de ulike prosjekterende for å styrke det samlede faglige resultatet, er ivaretatt

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no