5.3.3.1 Lovkrav

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Bidrag til kommuneplanens arealdel skal utarbeides på grunnlag av PBL § 3-1, § 10 og §11.

Krav til kommuneplanens arealdel er beskrevet i PBL §11-5 til 11-18.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no