3.6.6.2 Oppstart av utførelsesfase

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinator bør ta initiativ til gjennomgang av prosjektdokumentene og SHA-planen med de ansvarlig utførende innen de enkelte fag, samt etterlate seg informasjon om SHA-hensyn som er tatt eller vurdert i prosjekteringsfasen som kan ha betydning for vedlikeholdsarbeider ol. i driftsfasen.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no