7.6.9.2 Utarbeide grunnlag for forespørselen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Grunnlag vil være kontraktsbetingelser, oversikt over styrende forutsetninger (program, lover, forskrifter, bestemmelser mm), tegninger og / eller BIM-modell på detaljprosjektnivå, detaljert beskrivelse av prosjekt og funksjonskrav og beskrivende mengdeberegning.


Det skal utarbeides

  • Kontraktsforslag med generelle betingelser og kriterier for valg av anbyder basert på relevant Norsk standard eller Bustadsoppføringslova.
  • Oppdragsgivers styrende dokumenter supplert med oversikt over programkrav og myndighetskrav til prosjektet.
  • Typiske tegninger i målestokk 1:50 / 1:100, supplert med utsnitt og detaljer i avtalt målestokk.
  • Beskrivelse supplert med beskrivende masseberegning etter NS 3420.
  • Areal- og mengdeberegninger.
  • Tilbuds- og evalueringsskjema.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no