3.9.5.5 Utførelsesfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordinator skal sammenstille og bistå med videreutvikling og berikelse av BIM-modellen for bruk i utførelsesfasen.


Tekst kommer...

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 48-020 Sjekkliste BIM

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no