3.2.7 Dokumentasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal etablere prosjektarkiv papirbasert og / eller digitalt og arkivere alle originaler iht. avtale med Opdragsgiver, arkivere alle kontrakter, fasedokumenter, søknader godkjenninger, fremdriftsplaner, økonomiske oversikter og annen dokumentasjon relevant for prosjektledelsen og rapportere fremdrift i eget arbeid.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no