6.4.8.3 BIM-basert prosjektering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bearbeide BIM-modellen fra skisseprosjektet. Denne skal bearbeides, justeres og kompletteres, fortrinnsvis på tverrfaglig nivå, i tråd med prosjektets BIM-program.


Omfang av BIM-prosjektering kan være

  • Inntegnet romprogram, med angitt romareal og formål
  • Innervegger
  • Himlingsflater i riktig høyde
  • Kontrolldokumentasjon (at modell er sjekket mot utvalgte programmer) formålsrettede BIM-modeller som; brannsikring, akustikk, krav til universell utforming, krav til dagslys, krav til energibruk

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no