3.8.4.2 Samarbeid med ansvarlig prosjekterende (PRO)

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig søker skal samarbeide med PRO iht. til bestemmelser i SAK10 § 12-2.


SØK skal motta fra PRO

 • Bidrag til søknad om ansvarsrett for egne arbeider
 • Grunnlag for å utarbeide, oppdatere og sluttføre gjennomføringsplan
 • Dokumentasjon for utført nødvendig prosjektering 
 • Dokumentasjon for utført kvalitetssikring
 • Bidrag til søknader med vedlegg
 • Varsel om endringer som kan medføre søknadsplikt
 • Bidrag til å lukke avvik
 • Samsvarserklæringer for PROs arbeider
 • Bidrag til avfallsplan med dokumentasjon (for utførende)
 • Sluttdokumentasjon iht. SAK10 § 5-3 for prosjekterte løsninger og valgte produkter 
 • Bidrag ved kontroll og opplysninger om avvik 
 • Deltakelse ved tilsyn og gjenåpning av byggesak  

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no