8.4.7.4 Landskapsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeidet bearbeidet Landskapsplan i egnet målestokk, f.eks. 1:500 / 1:200.


Arkitekten skal

  • Landskapsplanen skal vise oppfyllelse av alle krav og være tilstrekkelig detaljert som grunnalg for beregning av kostnader på overordnet nivå. 
  • Kontrollere at situasjonskartet fra kommunen har en nøyaktighet som gir tilstrekkelig grunnlag for at tiltaket kan plasseres korrekt på situasjonsplanen.
  • Kontrollere at data fra evt. oppmåling av tomta er hensyntatt 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no