7.4.9.1 Formål med forespørselen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Benytte forprosjekt som grunnlag for å kontrahere utførende i totalentreprise eller samspillsentreprise.


Arkitekten skal supplere prosjektmaterialet slik at det kan benyttes som grunnlag for totalentreprise eller andre gjennomføringsmodeller og utarbeide nødvendig dokumentasjon i tillegg til forprosjektmaterialet for kontraheringsprosessen.

Materialet vil i prinsippet være omtrent som om man benytter skisseprosjekt til forespørsel, men vil være vesentlig mer bearbeidet, spesifisert og kontrollerbart.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no