7.6.3.1 Rammebetingelser gitt av Oppdragsgiver

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal avklare endringer og suppleringer i byggherre og brukerkrav, ivareta byggherrens krav til innredning og funksjonalitet, utdype og dokumentere oppfyllelse av relevante myndighetskrav og ivareta eventuelle krav til vern av interiør eller bygningsdeler.


Arkitekten skal

  • Videreutvikle og bearbeide de grunnleggende kvalitetene i prosjektet på relevant nivå
  • Dokumentere hvordan registrerte krav blir eller tenkes å bli håndtert gjennom utviklingen av prosjektet.
  • Dokumentere hvordan myndighetskrav til utforming, produksjon, samt dokumentasjon av produkter, fremstilt til bruk i byggverk, er i varetatt i prosjektet.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

TEK10 Kapittel 3 Dokumentasjon av produkter
PBL §29-7 Valg av produkt
PBL §29-3 Universell utforming
Lov om diskriminering og tilgjengelighet §10. Universell utforming av bygninger, anlegg mv
MAKS10;
- 43-022 Momentliste prosjektforutsetninger

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no