7.2.5.3 Samarbeide med andre prosjekterende i skissefasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal samarbeide med andre prosjekterende i skisseprosjektfasen.


Arkitekten skal

  • Kvalitetssikre egne arbeider mot underlag fra øvrige prosjekterende
  • Ivareta sitt grensesnitt mot de øvrige prosjekterende
  • Kontrollere tverrfaglige dokumenter og dokumenter fra andre fag
  • Kommunisere egne forslag til andre prosjekterende

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Med andre prosjekterende menes bla. arkitekt, landskapsarkitekt, rådgivende ingeniører,og spesialrådgivere. 

Årsakene er både faglige og kontraktsmessige forhold. Det siste gjelder avklaringer av ansvar, roller, prosjekteringsverktøy og kontraktsforpliktelser.

Møtedeltakelsen kan i denne fasen differensieres og begrenses for å være målrettet. Faglige bidrag kan komme i form av skisser, premiss- notater og bidrag til å avklare prinsipper.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no