3.3.5.3 Prosjekteringsfasene

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder prosjektering skal sikre at prosjekteringsgruppens leveranser er i tråd med byggherrens forutsetninger og kontraktens innhold.


PLP skal

  • Sørge for å formidle og forankre byggherrens og brukernes visjoner og ønsker hos de prosjekterende
  • Representere byggherren ift. de prosjekterende under prosjekteringen
  • Sørge for at byggherren holdes orientert  og fatter nødvendige beslutninger underveis
  • Påse koordinering og nødvendig kontroll av prosjekterings- materialet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Plan- og designkonkurranser

Om prosjekteringen skal baseres på en forutgående plan- og design- konkurranse må utkastene som leveres oftest bearbeides i samarbeid med byggherrens prosjektorganisasjon. Ved direkte kontrahering av en prosjekteringsgruppe eller et arkitektkontor, er en del av skisseprosjektet å vurdere ulike måter å angripe oppgaven på, fysisk og funksjonelt.

Utarbeiding av skisse- og forprosjekt

I forprosjektfasen gjelder de samme oppgavene som i skisseprosjektfasen, pluss noen tilleggsoppgaver som PLP skal påse at prosjekteringsleder, PRL, skal utføre.

Oppgavene kan bli noe begrenset såfremt prosjektet videreføres som totalentreprise etter forprosjekt.

 

Endringer av ansvar ved totalentreprise

Om byggherren velger totalentreprise basert på forprosjektmaterialet er det vanligvis slik at totalentreprenøren engasjerer disse eller andre prosjekterende for detaljprosjektering. Dette skjer enten ved at arkitekt og rådgivere, eller bare arkitekt tiltransporteres totalentreprisekon- trakten, eller ved at totalentreprenør velger sine egne arkitekter og rådgivere. Det finnes også andre modeller.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no