8.4.9.1 Kontrahering av utførende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bistå Oppdragsgiver med å kontrahere utførende i totalentreprise eller samspillsentreprise, på bakgrunn av utarbeidet forprosjekt.

Arkitekten skal utarbeide grunnlag for prising og kontrahering, bistå med innhenting av tilbud, evaluering, innstilling og kontraktsforhandlinger.


Grunnlag for prising og kontrahering

 • Forprosjekt 
 • Kontraktsbetingelser
 • Oversikt over styrende forutsetninger (program, lover, forskrifter, bestemmelser mm) 
 • Tegninger og / eller BIM-modell på skisseprosjektnivå
 • Overordnet beskrivelse av prosjekt og funksjonskrav
 • Elementbeskrivelse (bygningsdeler) 
 • Generelle betingelser
 • Kriterier for valg av tilbyder
 • Oppdragsgivers styrende dokumenter
 • Supplert med oversikt over programkrav og myndighetskrav til prosjektet
 • Typiske tegninger i målestokk 1:200
 • Evt. supplert med utsnitt i avtalt målestokk
 • Beskrivelse supplert med elementbeskrivelse for typiske og spesielle bygningsdeler
 • Areal og volumoversikt utvidet med grove beregninger av delelementer
 • Tilbudsskjema
 • Evalueringsskjema

Bistand til innhenting av tilbud

 • Foreslå aktuelle tilbydere og kontrollere deres referanser
 • Lyse ut oppdraget, svare på forespørseler, gjennomføre befaringer, skrive referater
 • Sende ut tilbudsforespørsler, ta i mot og protokollere innkomne tilbud

 Bistand til evaluering, innstilling og kontraktsforhandlinger

 • Registrere og sammenligne tilbudsposter, enhetspriser og forbehold knyttet til tilbudene
 • Foreta avklaringer av innhold med tilbydere
 • Utarbeide skriftlig og begrunnet innstilling overfor oppdragsgiver på videre forhandling med en eller flere av tilbyderne
 • Delta i forhandlinger på grunnlag av mandat fra oppdragsgiver
 • Foreta kontraktsavklaringer
 • Utarbeide referater fra forhandlingsmøter
 • Bistå med notater og andre avklaringer•Delta i interne møter med oppdragsgiver
 • Utarbeide innstilling på valg av samarbeidspart eller utførende
 • Utarbeide endelig kontrakt, få den signert og arkivert

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no