7.2.5.5 Etablere faglig samarbeid og ansvarsdeling

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bidra til å etablere grensesnittmatriser, mellom faggrupper og i forhold til offentlige krav og pålegg.


Arkitekten skal

  • Foeta vurdering av ombyggbarhet og møblerbarhet i forhold til krav stilt fra andre faggrupper
  • Tilrettelegge for å innpasse tekniske systemer i prosjektet
  • Kontrollere tverrfaglige  dokumenter og dokumenter fra andre fag som berører eget ansvarsområde
  • Delta etter avtale i tverrfaglig tilrettelegging, prosjektering og kontroll
  • Etablere faglig samarbeid og ansvarsdeling

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Med andre arkitektdisipliner menes her landskapsarkitekter, arkitekter for byggverket og ressurspersoner med spesiell kunnskap som f.eks. antikvariske hensyn. Med rådgivere menes rådgivende ingeniører, og spesialrådgivere. 

Spesielt gjelder dette for prosjekter av en viss størrelse og kompleksitet. Årsakene er både faglige og kontraktsmessige forhold. Det siste gjelder avklaringer av ansvar, roller, prosjekteringsverktøy og kontraktsforpliktelser.

Møtedeltakelsen kan i denne fasen differensieres og begrenses for å være målrettet. Faglige bidrag kan komme i form av skisser, premiss- notater og bidrag til å avklare prinsipper.

MAKS10;
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
- 43-022 Momentliste prosjektforutsetninger
- 41-031 Grensesnittmatrise prosjektering

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no