8.4.6.1 Fordypning i eget prosjektmateriale

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utdype eller bearbeide sentrale elementer i den foreslåtte løsningen, bearbeide typiske, utvalgte eller kritiske utsnitt av prosjektet etter og illustrere mulig bruk av arealene og vurdere områder for tverrfaglig fordypning.


Arkitektens skal

 • Utdype og bearbeide sentrale elementer i den foreslåtte løsning 
 • Illustrere vesklende bruk av arealene 
 • Kontrollere at prosjektets forutsetninger er ivaretatt eller kan ivaretas

 

 Tverrfaglig fordypning og samarbeid

 • Bidra til å avklare arbeidsdeling og etablere grensesnittmatriser, mellom faggrupper og i forhold til offentlige krav og pålegg
 • Etablere hovedtrekk i teknisk struktur og mulig plassering av tekniske sentraler  
 • Peke ut viktige områder for tverrfaglig prosjektering (objekt orientert prosjektering)
 • Tilpasse forslag til innspill fra tverrfaglig arbeid
 • Prosjektering bearbeiding av mulige terrenginngrep og masseforflyttinger. 
 • Vurdering og prosjektering av teknisk infrastruktur for EL, VA ol.
 • Prosjektering av bygningsmessige tiltak
 • Prosjektering av veier og andre trafikkområder

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no