7.2.9.3 Bistand til innhenting av tilbud

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Tilrettelegge kontraheringsprosessen på vegne av Oppdragsgiver.


Aktuelle arbeidsoppgaver er

  • Foreslå aktuelle tilbydere og kontrollere deres referanser.
  • Lyse ut oppdraget, svare på forespørsler, gjennomføre befaringer, skrive referater.
  • Sende ut tilbudsforespørsler, ta imot og protokollere innkomne tilbud

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no