7.4.5.2 Innredningselementer og møblering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal avklare kostnads- og kvalitetsnivå for enkeltelementer, avstemme material- og fargevalg i foreslåtte møbler og innredningselementer med helheten i de aktuelle rom eller områder og presentere mulige alternative løsninger som skal legges til grunn for senere detaljprosjektering.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no