6.4.5.4 Videreutvikle fasadeløsninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal videreutvikle fasadeskisser og utvikle alternative fasadeløsninger.


Arkitekten skal

  • Fremstille mulige fasadeløsninger i form av typiske utsnitt i egnet målestokk for å vise hovedtrekkene i mulige fasadeløsninger
  • Registrere og gi prinsippsvar på krav til dagslys, solskjerming, støydemping, innsyn, utsyn, isolasjonsgrad ol.
  • Fremstille mulige fasadeløsninger i form av typiske utsnitt i egnet målestokk for å vise hovedtrekkene i mulige fasadeløsninger

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no