3.9.1.2 Ansvar for å strukturere arbeidsprosess og rutiner

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordinator skal kartlegge forventninger til bruk av BIM-modellen og sikre at det fattes beslutninger om dette.


BIM–koordinator kan ved fullmakt sammenkalle sentrale brukere av program og modell for 

  • Fastlegge og utvikle rutiner 
  • Utveksle erfaringer fra utførelse av oppgaven 
  • Fastlegge hvordan utveksling av informasjon i modellen skal foregå 
  • Avklare lagring av informasjon  og hvilke fomat  som skal benyttes

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no