3.8.5.2 Forhåndskonferanse - Skisse og forprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig søker skal forberede og delta på Forhåndskonferansen så fremt Tiltakshaver tar initiativ til dette.

Ansvarlig søker skal påse at informasjon fra Forhåndskonferanse gjøres kjent for gruppens deltakere.

Ansvarlig søker skal påse at de prosjekterende utarbeider nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon for forhåndskonferansen.


Skisse og forprosjektfase og forhåndskonferanse

Ansvarlig søker skal

  • Påse at det utarbeides forskriftsmessig grunnlagsmateriale for forhåndskonferanse
  • Forberede og delta i forhåndskonferanse og gjennomgå referat fra forhåndskonferansen med oppdragsgiveren
  • Avklare tiltaksklasser for de ansvarlige tiltak og krav til uavhengig kontroll
  • Utarbeide skisser til gjennomføringsplan
  • Avklare med kommunen hvilke offentlige myndigheter som eventuelt må kontaktes ifm. byggesaken

Ved forhåndskonferanse

Ansvarlig søker skal vurdere tidspunkt for forhåndskonferanse. Denne bør avholdes senest ved utgang av skissefasen. Om mulig bør følgende foreligge

  • Utkast til gjennomføringsplan
  • Forslag til tiltaksklasser

Følgende må være forberedt og sendt kommunen før forhåndskonferansen

  • Situasjonsplan
  • Konseptskisser for bygning/bebyggelse

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Om det ikke er avklart hvem som har rollen som ansvarlig søker bør arkitekt (PRO), etter avtale, ivareta denne oppgaven ved forhåndskonferanse.

Ansvarlig søker skal vurdere tidspunkt for forhåndskonferanse og oppfordre tiltakshaver om å anmode kommunen om en slik konferanse. SØK skal forberede og delta i forhåndskonferansen.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no