7.4.3.1 Rammebetingelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal registrere og innarbeide merknader fra behandling av skisseprosjektet, avklare endringer og suppleringer i byggherre og brukerkrav, ivareta krav til innredningens utforming og funksjonalitet og utdype og dokumentere relevante myndighetskrav.


Arkitekten skal

  • Videreutvikle og bearbeide de grunnleggende kvalitetene i prosjektet på relevant nivå
  • Funksjons og helserelaterte krav til produksjon, materialer og overflater. 
  • Relevante krav knyttet til universell utforming, kristiske avstander, ergonometrisk utforming av møbler, dagslys, kontraster ol. 
  • Ivareta hensyn til de overordnede arkitektoniske rammene i byggverk, rom, flater og materialbruk.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Andre gjeldedende krav til prosjektet uavhengig av krav til søknadsplikt eller sentral godkjenning for ansvarsrett.

MAKS10;
- 43-022 Momentliste prosjektforutsetninger

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no