7.2.4.1 Den prosjekterendes ansvar

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utvikle et relevant skisseprosjekt som gir oppdragsgiver et egnet underlag for beslutninger, holde oppdragsgiver orientert om sine arbeider og påpeke feil eller mangler i program og forutsetninger.


Arkitekten skal

  • Legge frem vurderinger og alternative løsningsforslag
  • Vurdere miljøforhold og universell utforming knyttet til oppdraget
  • Be oppdragsgiver supplere grunnlagsdokumentene for oppdraget
  • Etablere samarbeid og en felles forståelse med de andre rådgivere og arkitekten
  • Vurdere ulike konsepter for å løse oppgaven

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no